Bærene kommer fra..


Gode produkter krever gode råvarer. Derfor bruker Linnea Finnskogen AS bær fra Finnskogene. Dette er skogsområder som strekker seg fra Eidskog i sør til Trysil i nord, og som har lite biltrafikk og andre forurensende virksomheter. Skogsbærene hentes fra usprøytede områder.

 

Hovedleverandøren av bær er Knut Skaraberget, som driver et bærmottak på Grue Vestside. Takket være ham og hans plukkere har vi muligheten til å foredle blåbær, tyttebær, rognebær og villbringebær.

 

Bringebæra av den gamle typen “Veten” kommer fra Lønnhaugen gård som ligger høyt over blånende skoger på Grue Finnskog. Gården ble etablert ca 1770 og drives i dag av Bee og Kjell Ivar Wålberg.
Bringebæra er garantert usprøytet. Sommeren 2011 leverte Kjell Ivar jordbær av typen “Senga Sengana”. Han har tatt billedet også.

 

Når etterspørselen stiger, må vi ha mer jordbær. Dessverre sluttet Per Henrik med dyrking av den flotte jordbæra Senga Sengana. Et brukbart alternativ er “Florens”, som vi henter hos jordbærbonden i Våler, Ingar Troøyen.

 

Eva Molberg som driver bærgård utenfor Flisa, leverer bringebær av typen “Glen Ampel”. I tillegg lager hun en utrolig god råsaft av bringebær. Den bør du prøve!

 

 

Granskudd plukkes i tørre forsommerdager i skogsområder ved blant annet innsjøen Skasen.

Til “Solonge sirupen” brukes blomster av løvetann. Noe av løvetannen plukkes på gården Johnsen i Meldalen, der det ikke har blitt brukt kunstgjødsel eller sprøytet de seneste 30 år.

 

 

 

I tillegg plukkes det løvetann på gården
Alm Østre i Stange. Der drives biodynamisk som betyr at det ikke benyttes kunstgjødsel eller sprøytemidler.

 

Naturen byr av sin overflod. Foto: May Gullikstad

 

Av og til svikter råvaretilgang på grunn av tørke, for mye regn eller frost. I slike situasjoner må vi kjøpe inn bær. Da vektlegges sporbarhet slik at vi vet hvor bæra kommer fra og hvordan den er behandlet. En eventuell bruk av innkjøpt bær fra andre steder enn Finnskogen vil fremkomme av deklarasjonsetiketten på flasken.